Ne bántsd a magyart i-ii.

-20%
Nincs raktáron
Ne bántsd a magyart i-ii.
990 Ft
792 Ft

Ne bántsd a magyart i-ii.

Részletek
Zrínyi Miklós, gróf /horvátul: Nikola Zrinski/ (Ozaly, 1620. május 1. – Zrínyifalva, 1664. november 18.) horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és politikus, katonai szakíró.

Az Oszmán Birodalom elleni harcot összefogással, nemzeti párt szervezésével kívánta elérni. 1663-64-ben nagy hadi sikereket aratott, azonban a bécsi udvar veszni hagyta sikereit és békét kötött a szultánnal. Zrínyi bizalma ekkor megrendült a Habsburgok iránt, azonban politikai fellépését 1664-ben, egy Csáktornya melletti vadászaton bekövetkezett váratlan halála megakadályozta. Főbb művei: Mátyás király életéről való elmélkedések, Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság.
*
Részlet az először 1705-ben megjelent, Török áfium néven is ismert műből:

Szántson, vessen, boronáljon, arasson és sok dolgot vigyen véghez a gazda ember, ha élni akar cselédestül. Nam Dii laboribus omnia vendunt. Azaz: mert az istenek mindent munka és fáradtság után adnak. Hát mennyivel inkább minékünk, kik veszedelemben vagyunk, az egész lelkünknek applicatióját, minden testünknek fáradságát fordítanunk kell a mi veszélyünknek elhárítására; mert egyébiránt kinek szántsunk, vessünk, arassunk, kinek neveljük édes magzatinkat, ha securitásunkra most gondot nem viselünk; majd a pogányé lesz a miénk, és csak öt esztendőt vagy kettőt sem ígérhetünk magunknak, ha nem provideálunk.

De ismét itt nekem mondhatja valaki: jó volna a hadakozás, ha kívánt successust, remélhetnénk magunknak: de azt sokszor próbáltuk magunkban, soha nem nyertünk véle, mindenkor markunkban szakadt...
*
Zrínyi Miklós Ne bántsd a magyart című műve eredeti szöveggel.
A kiadvány melléklete A marosvásárhelyi kiadás szövege mai átírással és jegyzetekkel.
Adatok
Cikkszám
9789639872073
Hasonló termékek
Vélemények